Helsehjelp
når du trenger det!


Bruk våre unike AI baserte verktøy for selvhjelp, eller kontakt våre erfarne sykepleiere, leger eller spesialiser for en konsultasjon!
Vi bringer helsehjelp til deg eller deg til helsehjelp - uansett hvor du befinner deg i verden!

Eksperthjelp når du trenger det og selvhjelp når det passer deg!

Vi tilbyr hjelp til å vurdere om helseproblemene du opplever er noe du kan løse selv - med støtte i digitale verktøy, eller i samråd med erfarne spesialister, leger og sykepleiere.

Bestill konsultasjon

Book an appointment

Helhetlig tilnærming

Våre tjenester er nyttige både før, under og etter en hendelse.

Før:
Forbyggende digitale selvhjelpsprogram.

Under :
Assistanse og hjelp når du er syk.

Etter:
Rehabiliterende digitale selvhjelpsprogram.
Vi bringer helsehjelp til deg eller deg til helsehjelp
- uansett hvor du befinner deg i verden!
AMS har assistert 30 000 pasienter i over 200 land siden 2016. Vi er ledende i Norden på internasjonal medisinsk assistanse og pasienttransport. Vårt team har mer enn 30 års erfaring i bransjen.
AMS 'Medical Control Center (MCC) er kjernen i våre leveranser. Vi har utviklet smarte verktøy som bidrar til en mer effektiv og sikker prosess for alle involverte parter, og vi kan samhandle uavhengig av system og landegrenser fra vår virtuelle alarmsentral.
Vi utfører medisinske tjenester under internasjonal pasienttransport sammen med ambulansefly partnere. Vi ledsager også pasienter på kommersielle rutefly og vi kan ta totalansvaret pasientbehandlingen fra seng til seng uansett hvor det er i verden.
Vi har bygget en plattform som sikrer sikker samhandling med pasienter, pårørende, vårt medisinske nettverk og partnere over hele verden.
Den medisinske plattformen med journal, saksoversikt og smart rapportering av statistikker er koblet til et virtuelt responssenter. Løsningen er skalerbar og kan ha flere parallell oppsett for forskjellige organisasjoner.
Vi bruker den anbefalte Visiba løsningen for videokonsultasjoner.

Spesialister og helsepersonell fast tilknyttet AMS eKlinikk

Kristian Bakke Arvesen
Lege
Spesialist i hud- og kjønnssykdommer
Carsten Sauer Mikkelsen
Lege
Spesialist i hud- og kjønnssykdommer
Jorge Alexis Rengifo Pereda
Allmennlege
4 års erfaring som lege, bla jobbet innen kirurgi, indremedisin og psykiatri.Arbeider som legevaktslege og fastlege ved diverse kommuner og private instanser.Kan hjelpe deg med ulike medisinske problemstillinger, fra psykiatriske samtaler til spesifikke somatiske tilstander.

Snakker norsk, engelsk og spansk.
Jürgen Benson
Lege
Spesialist i Indremedisin Nefrologi/Nyresykdommer

Spesialist Indremedisin og Nefrologi. 18+ års erfaring innen indremedisin og nefrologi, samt medisinske tilstander innen allmennmedisin.

Snakker norsk, tysk, engelsk og spansk
Luqman Chaudhari
Lege
Ferdigutdannet i 2015 og jobber som allmennlege ved legesenter. Har jobbet 1 år ved Nevrologisk avdeling samt 2 år ved allmennlegevakten. I tillegg kvalifisert Sjømann- og Offshore lege.

Snakker norsk, engelsk, urdu, og punjabi.
Gabriela Rosa Fortes
Lege
Spesialist i Nevrologi
10 års+ erfaring innen nevrologi, fra Brasil, USA, Portugal og Norge.

Spesialist i nevrologi kan hjelpe deg med symptomer som hodepine, søvnforstyrrelse, hukommelsefortyrrelse, kronisk smerte bland annet, samt med nevrologiske sykdommer som MS, Parkinsons, epilepsi, Alzheimers m.m.

Snakker norsk, engelsk og portugisisk
Ewa Gawecka
Lege
Spesialist innen anestesi og intensivmedisin samt innen avansert smertebehandling.

Siste årene har hun jobbet som fastlege og er under spesialisering i allmennmedisin.

15 års erfaring fra offentlige sykehus i England, Skottland samt Norge og 5 års erfaring fra private sykehus i Norge.  Ewa kan hjelpe deg med allmennmedisinske spørsmål, smerte problemstillinger og spørsmål knyttet til covid-19.

Snakker norsk,  engelsk og polsk.
Øyvind Larseng
Allmennlege
Spesialist i allmennmedisin og har bred erfaring gjennom arbeid som sykehuslege, helsestasjonslege, fengselslege og bedriftslege.

Snakker norsk, engelsk og polsk.
Sharthan Simoons
Psykolog
Flere års erfaring fra par og
familiearbeid i familievernet.

Snakker norsk, engelsk, Italiensk
Caroline Bonnet Stulen
Sykepleier
Bred erfaring innen både somatikk og psykiatri. Har de siste årene jobbet mye med fly- og reisemedisin. Stor erfaring innen spørsmål rundt sykdom og skade fra pasienter og pårørende gjennom vår medisinske alarmsentral.Er under videreutdanning i Psykisk Helsearbeid.

Snakker norsk, engelsk og spansk.
Cecilie Askenberg
Intensivsykepleier
20 års erfaring fra blant annet akuttmottak, intensiv/post operativ avd., legevakt, medisinsk alarmsentral, og som flysykepleier på både ambulansefly og rutefly. Bred erfaring innen spørsmål rundt sykdom og skade fra pasienter og pårørende gjennom vår medisinske alarmsentral.

Snakker norsk og engelsk

Integrasjon av AMS tjenester

Vi tilbyr integrasjon av våre løsninger for bedrifter og organisasjoner.
Kontakt oss
For øyeblikkelig hjelp, RING Nødnummer
113
For Norge
AMS eKlinik
+47 4000 2640
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo