Hjem / Mental helse

Mental helse

Drøft problemstilling med psykolog:  Du vil ikke motta noen diagnose. Dette er et lavtelskertilbud for deg som ønsker å drøfte om det kan være noe en psykolog kan eller ikke kan hjelpe deg med.  Kommunikasjonen kan lede frem til at en ikke trenger å uroe seg eller hva som kan være lurt å gjøre videre.
1
Velg tjeneste
Velg Psykologtjenester som besøksårsak
2
Logg inn med BankID
velg tid og behandler som passer deg.
3
Svar på spørsmål
Beskriv problemstillingen din.
4
Bestillings bekreftelse
Du mottar bekreftelse på betaling og avtalt time, samt link på SMS til venterommet.
1
Velg tjeneste
Velg Psykologtjenester som besøksårsak
3
Svar på spørsmål
Beskriv problemstillingen din.
2
Logg inn med BankID
velg tid og behandler som passer deg.
4
Bestillings bekreftelse
Du mottar bekreftelse på betaling og avtalt time, samt link på SMS til venterommet.

Psykologtjenester

Hva kan en psykolog
hjelpe deg med?


Psykologer har mye kunnskap om hvordan tanker og følelser påvirker menneskers oppførsel. En psykolog kan hjelpe når hendelser i livet oppleves som vanskelige. Dette kan være alt fra normale livshendelser til alvorlig psykiske lidelser.  
Psykologer kan hjelpe med å komme seg gjennom vanskelige hendelser eller å komme seg ut av uheldige mønstre i livet. Du kan sammen med psykologen komme frem til hva du ønsker hjelp med. En psykolog kan også hjelpe når du har behov for å snakke med en du kan ha tillit til. Psykologer har taushetsplikt og journalføringsplikt. Taushetsplikten kan kun fravikes hvis ditt eller andres liv eller helse står i fare.

Psykologer hos AMS

Sharthan Simoons
Psykolog
Flere års erfaring fra par og
familiearbeid i familievernet.
For øyeblikkelig hjelp, RING Nødnummer
113
For Norge
AMS eKlinik
+47 4000 2640
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo