Medisinske tjenester

For øyeblikkelig hjelp, RING Nødnummer
113
For Norge
Hjem / Medisinske tjenester
Vi tilbyr hjelp til å vurdere om helseproblemene du opplever er noe du kan løse selv - med støtte i digitale verktøy,
eller i samråd med erfarne spesialister, leger og sykepleiere.

Tilgjengelige tjenester

For øyeblikkelig hjelp, RING Nødnummer
113
For Norge
AMS eKlinik
+47 4000 2640
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo